Hoofdsponsor

Bestuur &
Commissies

Een veilige sportomgeving voor iedereen
Hoofdsponsor

Bestuur &
Commissies

Een veilige sportomgeving voor iedereen
Voorzitter
Wim Noorman
Nevenfuncties:
- Directeur Eurotech Sports & Events
- Lid van de materiaalcommissie van de IBSF
Bekijk nevenfuncties →
Vicevoorzitter Juridische Zaken
Ben Heijmeijer
Nevenfuncties:
- Bedrijfsjurist, werkzaam bij Schoenmaker Bedrijfsjuridisch Advies en Mediation
- Voorzitter van het Court of Arbitration van de FIL
- Lid van het Appeals Tribunal van de IBSF
Bekijk nevenfuncties →
Vicevoorzitter Internationale Zaken
Wiltfried Idema
Nevenfuncties:
- Voorzitter Ethics Committee IBSF
Bekijk nevenfuncties →
Secretaris
Andrea van Heugten
Nevenfuncties:
- Freelance bij AndreaZorg
Bekijk nevenfuncties →
Penningmeester
Uno Franssen
Nevenfuncties:
- Eigenaar/Partner bij Franssen & Franssen
Bekijk nevenfuncties →
Development
Sybren Jansma
Nevenfuncties:
Senior Consultant Duurzame Energie
Fitness Coach CrossFit
Bekijk nevenfuncties →
Commissies

Binnen de BSBN hebben we verschillende commissies.  Zo hebben we de Atletencommissie, Beroepscommissie doping, Commissie van beroep, Kascommissie & de Sanctiecommissie.

Atletencommissie
De atletencommissie (AC) is de onafhankelijke commissie voor BSBN atleten. De atletencommissie bestaat uit minimaal 3 atleten.Het hoofddoel van de atletencommissie is het verzorgen van het contact en het bemiddelen tussen atleten en de BSBN, medische staf, bondscoaches, sponsoren, FIL, IBSF, NOC*NSF en iedereen die zich op zijn manier inzet voor de sleesporten. Leden uit de atletencommissie worden (her)benoemd voor een periode van twee jaar tijdens de ALV.Neem contact op met de atletencommissie bij vragen of ideeën ter verbetering van het topsportprogramma.

Kascommissie
De Kascommissie onderzoekt namens de Algemene Ledenvergadering de rekening en verantwoording van het Bestuur over het laatst afgelopen boekjaar en brengt hierover verslag uit aan de Algemene Ledenvergadering. Een positief advies strekt tot décharge van het Bestuur inzake het gevoerde financiële beleid. De kascommissie wordt jaarlijks door ALV (her)benoemt en bestaat uit minimaal 2 personen. De kascommissie bestaat op dit moment uit:

Sanctiecommissie Doping
Het Bestuur heeft aan de Sanctiecommissie Doping het sanctiebeleid bij dopinggevallen gedelegeerd.

Financieel

Jaarrekening 2021/2022

Evaluaties

Bestuursevaluatie
Jaarverslag 2021/2022

Plannen

Jaarplan 2022/2023
Meerjarenplan 2020/2024

Reglementen

Onverenigbaarheden
Protocol Vrijwillige Dubbelfuncties
Reglement Arbitrage-, Klacht- en Beroepszaken
Reglement Atletencommissie
Statuten

Charter Inclusiviteit

Charter Inclusie en Diversiteit 2022
Plan van Aanpak Charter Inclusiviteit

Meer informatie?
Neem contact met ons op

Neem contact op